Zapisz się

Orgaznizator

 RU ZSP SGH, ul.Rakowiecka 24 pokój 212

 +48 22 564 97 55

 czarnieckazspsgh@gmail.com

 

Koordynatorka Wyjazdu

Wiktoria Plaga

+48 514 254 853

plaga.wiktoria@gmail.com